Kamera prokázala chybějící dno i boky v Litvínově

27. února 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

kanalizace-trubky2

Severočeská vodárenská společnost (SVS) přistoupila na Mostecku k rekonstrukci poruchové kanalizace a inkrustovaného vodovodu v centru Litvínova.Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.Stávající kanalizační řad v Mostecké ulici je z betonu vejčitého profilu 600 x 900 mm. Pochází z 30. let minulého století. Jak prokázala kamerová prohlídka, je stoka ve špatném technickém stavu, má vymleté a místy chybějící dno i boky. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 3-8 metrů je veden litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm z roku 1924. Vykazuje silnou inkrustaci (přes 40%), proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 700 mm v délce 186,56 metrů a průměru 300 mm v délce 50 metrů. Pro vodovod bude použito litinové potrubí o vnitřním průměru 100 mm v délce 98,96 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 9 vodovodních a 9 kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce 7 revizních kanalizačních šachet a 2 podzemních hydrantů.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude probíhat v koordinaci s RWE a. s. a Severočeskou Teplárenskou a. s. a bude zahájena výkopovými pracemi 2. března. 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. května 2014. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace, kterou zčásti bude financovat město Litvínov za finanční spoluúčasti ostatních „síťařů“.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří). 

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace