Kamenné opevnění Jordánu se musí hned stabilizovat

Aktualizováno 22. srpna 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

Jordán - ilustrační foto - foto město Tábor

V důsledku snížení hladiny vody při obnově rybníka Jordán v Táboře dochází ke snižování hydrostatického tlaku vody na kamenné opevnění a současně k odvodňování půdního profilu. To se projevuje na kamenném opevnění v místě strmého svahu vznikem trhlin, uvedlo dnes město Tábor.

Bez preventivních opatření by mohlo dojít k sesuvu svahu a narušení kanalizačního sběrače z Čekanic, který je v násypu uložen.

V době realizace opevnění nebylo možno Jordán vypustit. V problémovém místě je hloubka cca12 ma opevnění bylo založeno pouze na silném kamenném záhozu. Tato stavební akce byla ukončena a při projektování Obnovy rybníka Jordán měla projekční kancelář za to, že stavba je ukončená a nebyl žádný důvod k obavám, že by mohlo dojít k projevům nestability.

Protože vznikající trhliny postupují poměrně rychle, bylo dnes rozhodnuto neprodleně (dnes či zítra) přistoupit ke stabilizaci opevnění zaléváním směsí betonu tak, aby sesuv byl zastaven. Totéž budeme opakovat poté co klesne hladina o dalších cca 6 m a následně bude řešena celková stabilizace tohoto území, a to jakmile bude nádrž zcela vypuštěna.

„V této chvíli předpokládáme použít cca 200 m3 betonové směsi ke zmonolitnění a zpevnění svahu, který bude po dokončení akce Obnovy rybníka Jordán opět pod vodou. Náklady na tuto sanaci hrubým odhadem předpokládáme 600 tisíc korun,“ řekl Karel Hotový, manažer projektu.

Zdroj: Město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství