V Kadani začíná rekonstrukce 64 let starého vodovodu a kanalizace

27. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS rekonstrukce vodovod Kadaň

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci 64 let starého vodovodu a popraskané kanalizace v Kadani, v Sokolovské ulici. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.Stávající jednotná kanalizační stoka v Sokolovské ulici byla uvedena do provozu roku 1970 a je uložena v místní převážně asfaltové a zčásti dlážděné komunikaci a je ve špatném technickém stavu – materiál je zkorodovaný, trubky jsou popraskané a rozlámané, místy části trub chybí. Důsledkem toho je nežádoucí nátok balastních vod. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 1-2 metry od ní je veden litinový vodovod vnitřního průměru 150 mm, pocházející z roku 1951, který je opakovaně poruchový, proto bude vyměněn zároveň s kanalizací.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 23. února 2015, stavební práce mají být zahájeny v průběhu 10. týdne, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2015.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 20 staveb za 98,4 milionu korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic včetně strategických pro tento okres je 101,1 milionu korun.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace