JVS získal dvousetmilionovou dotací na rozšíření Úpravny vody Plav o III. stupeň čistění

12. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

061220133129

Přes 196 milionů korun z veřejných dotací získal Jihočeský vodárenský svaz (JVS) na rozšíření Úpravny vody Plav o III. stupeň čistění. Oznámil to mluvčí JVS Zdeněk Zuntych.

Více než 186 miliony přispěje Fond soudržnosti EU a téměř 11 miliony korun Státní fond životního prostředí ČR.

Úpravna vody Plav, největší továrna na výrobu pitné vody v Jihočeském kraji, tak už v příštím roce získá III. stupeň čistění složený ze systému filtrů s aktivním uhlím (GAU). Ten naváže na dva dosavadní technologické stupně tvořené čiřením síranem železitým ve 14 usazovacích nádržích (I. stupeň) a filtrací na 14 pískových filtrech (II. stupeň). Po jeho dokončení bude možné upravovat vodu i při zhoršení surové vody v římovské nádrži, na níž je úpravna napojena.

„Jde o naplnění dlouhodobé přípravy, protože po letech žádostí projekt konečně získal finanční podporu z vnějších zdrojů. Tím budeme moci reagovat na extrémní klimatické výkyvy, kterých jsme v poslední dobou svědky. Ty mohou mít za následek zhoršení kvality surové vody. Nechceme, aby nás jednou zaskočily důsledky extrémního sucha nebo extrémních srážek, kdy se do povodí splavuje velké množství nečistot,“ vysvětluje Antonín Princ, ředitel JVS. Zároveň se tím stabilizuje i kvalita pitné vody v dálkovém potrubí, v němž se při transportu zdržuje stále déle.

Staveniště bude sdružení firem SMP CZ, Královopolská RIA a Mota-Engil Central Europe ČR, které uspěly ve výběrovém řízení, předáno 19. srpna. Celkové výdaje na projekt dosáhnou 324,4 milionů Kč. Pro jihočeské vodní hospodářství jde o zásadní investici. Ta musí skončit do konce roku 2015.

„První návrh na doplnění technologie vznikl už před třinácti lety. Impulzem byla tehdy dlouhodobá prognóza Mikrobiologického ústavu ČSAV, předpokládající stálé mírné zhoršování surové vody v přehradě Římov. Po povodních 2002 se tento požadavek objevil znovu, a teď byl, i díky úspěšné žádosti podané v rámci Operačního programu Životní prostředí, dotažen do konce. Sice nám další stupeň z provozního hlediska zvýší náklady, ale pro budoucnost to je strategické rozhodnutí, posilující bezpečnost a kvalitu pitné vody, předávané obcím a tedy i občanům Jihočeského kraje,“ dodal Antonín Princ.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace