JVS se bude muset vypořádat s nízkými odběry a vysokými náklady

Aktualizováno 15. června 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Voda a naše peněženka

Jihočeský vodárenský svaz (JVS) a jeho vlastníka, jímž je přes 250 měst a obcí, čeká pro následující léta závažné rozhodnutí, jak stabilizovat odběry a tím i výrobu pitné vody ve Vodárenské soustavě jižní Čechy. Vyplynulo to z výroční zprávy představenstva na valné hromadě, oznámil JVS.

Trvající pokles by totiž do budoucna ohrožoval dlouhodobou cenovou stabilitu, která je největší devizou jihočeského vodárenského systému. Způsobuje ho klesající odběr v průmyslu, šetření maloodběratelů, snižování ztrát v síti a také maximální využívání místních, obecních vodárenských zdrojů.

„Kdybychom se stále klesajícím odběrům vody nevěnovali, za jistých okolností by mohlo dojít k nerovnováze mezi příjmy z jejího prodeje a potřebou výdajů na řádnou správu, udržování a investice do majetku JVS,“ uvedl Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva JVS. Podle něho je tento trend potřeba řešit společně se všemi členskými městy a obcemi, neboť řada z nich pociťuje stejné dopady a vývoj na vlastním vodohospodářském majetku.

V roce 2012 vodárenskou soustavou proteklo 16,503 milionů m3 pitné vody, což sice bylo pouze o 37 tisíc m3 méně než rok před tím, ale prognózy předpokládají výraznější pokles odběru. Cena vody předané, tedy „velkoobchodní“ cena, je přitom prakticky stálá. Zvyšuje se pouze o inflaci a letos činí 14,37 Kč/m3 bez DPH.

Kvalita pitné vody, kterou odebírá 148 obcí a měst se zhruba 370 tisíci obyvateli, je přitom dlouhodobě stabilní i přes zhoršení parametrů surové vody v přehradě Římov.

Valná hromada za členy představenstva opět zvolila Juraje Thomu a Robina Schinka, jejichž mandát v uplynulých dnech skončil.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace