JVS chce letos proinvestovat rekordních 329 milionů

11. února 2015 | Rubrika: Voda a naše peněženka , Vodovody a kanalizace

061220133128

Rekordních 328,8 milionů korun předpokládá letos proinvestovat Jihočeský vodárenský svaz (JVS), který je největším producentem a distributorem pitné vody na jihu Čech. Oznámil to jeho mluvčí Zdeněk Zuntych.

Nejvíc připadne na dokončení III. stupně čistění Úpravny vody Plav. Tato stavba za celkem 324 milionů Kč (268 milionů bez DPH) byla zahájena loni v srpnu a do konce roku 2014 se na ní prostavělo 73 milionů korun.

„Pro další posílení kvality pitné vody v naší soustavě to je klíčová investice. Dovolit jsme si jí mohli jen díky 197 milionům korun dotací, které jsme získali hlavně z Fondu soudržnosti EU a pak také rozpočtu České republiky. Významnou roli ale mají také finanční rezervy, které si svaz v minulých letech vytvořil právě na spolufinancování projektů s velkým podílem dotací,“ říká Antonín Princ, ředitel JVS.

Třětí stupeň čistění bude tvořit systém filtrů s aktivním uhlím (GAU), který naváže na dva dosavadní – čiřením síranem železitým ve 14 usazovacích nádržích (I. stupeň) a filtrací na 14 pískových filtrech (II. stupeň). Po dokončení stavby v závěru října bude možné vyrábět velmi kvalitní pitnou vodu i v případě, že se zhorší parametry surové vody v římovské nádrži, z níž úpravna vodu odebírá. Tato situace může nastat v době velkého sucha nebo naopak povodní, tedy při extrémních výkyvech počasí.

Podle Antonína Prince se investiční plán letos zaměřuje hlavně na dokončení již zahájených akcí a průběžnou rekonstrukci a modernizaci vodohospodářské sítě. Zcela nové projekty se nepředpokládají, protože dokončení III. stupně čistění je finančně i organizačně velmi náročné. Výjimkou by mělo být napojení strakonických obcí Osek a Radomyšl na jihočeskou vodárenskou soustavu. „Tuto akci za zhruba 27 milionů korun máme řadu měsíců připravenou, ale zatím se na ní nepodařilo získat dotace. Letos však naděje je. Ministerstvo zemědělství naši žádost zařadilo do seznamu akcí příslušného programu a nyní už jen čekáme na jeho rozhodnutí o přidělení dotace,“ uvedl ředitel. V současné době probíhá výběr dodavatele stavby.

Na soustavu se rovněž napojí menší obce jako Malovice, Řepice a Rovná, které tak vyřeší místní dlouholeté problémy s kvalitou pitné vody.

Pokračování II. etapy zásobování severního Písecka, které by na vodárenskou soustavu napojilo Čimelice a Mirovice, si vyžádá necelých100 milionů Kč a je podmíněno získáním odpovídající dotace. O ni se bude JVS ucházet v rámci Operačního programu SFŽP na léta 2014 – 2020.

Jihočeský vodárenský svaz vznikl v červnu 1993 a je sdružením 257 právnických osob – měst a obcí. S produkcí kolem 16 milionů m3 je největším producentem pitné vody v kraji. Dodává ji do 151 obcí a měst a zásobuje tak zhruba 370 tisíc obyvatel, tedy přes polovinu jeho populace. Svaz vlastní a provozuje Vodárenskou soustavu jižní Čechy dlouhou 533 km. Jejím základem je vodárenská nádrž Římov, Úpravna vody Plav a řada čerpacích stanic a vodojemů.

Zdroj: Naše voda

Související rubriky: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace