Jurečka prosadil posílení Programu rozvoje venkova o 13 miliard korun

20. srpna 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

krajina kaplička - IMG_6231

Vláda dnes schválila návrh ministra zemědělství na zvýšení příspěvku ze státního rozpočtu do Programu rozvoje venkova (PRV) z 25 % na 35 %. Informoval o tom mluvčí ministerstva Hynek Jordán, s tím, že dotace tak budou do roku 2020 oproti původnímu plánu vyšší o 13 miliard korun.

Celkem dostanou zemědělci, potravináři a lesníci z PRV 2014 – 2020 přibližně 97 miliard korun.  „Vláda souhlasila s tím, že zvýší spolufinancování PRV z národního rozpočtu o 10 procentních bodů, což znamená, že rozpočet PRV bude srovnatelný s předchozím obdobím v letech 2007 až 2014. Peníze podpoří podnikání, péči o krajinu a vznik nových pracovních míst na venkově,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Program rozvoje venkova zajistí, aby měli čeští zemědělci, potravináři a lesníci rovnovážné podmínky se svými kolegy z ostatních zemí EU. Například rakouská vláda přispívá do PRV pro své zemědělce dokonce 50 % z národního rozpočtu. V Polsku dostávají příjemci z polských zdrojů 36 %. Evropská unie přispěje České republice ze svého rozpočtu do PRV 2014 – 2020 přibližně 63 miliardami korun, český rozpočet dodá 34 miliard. Celkem tak bude v PRV téměř 97 miliard korun.

Hlavním cílem PRV je poskytovat podporu na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství zejména prostřednictvím agroenvironmentálních opatření, investice zlepšující konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora mladým lidem, kteří začínají pracovat v zemědělství nebo péče o krajinu.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka