Jurečka navýšil peníze pro letecké hašení lesních požárů

14. srpna 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Voda a naše peněženka

LČR - les požár foto

O více než dva miliony korun zvýšil ministr zemědělství Marian Jurečka příspěvek Ministerstvu vnitra na Leteckou službu Policie ČR. Informoval o tom dnes ředitel komunikace ministerstva zemědělství Hynek Jordán.

Letecká služba v rámci provozu svých vrtulníků zajišťuje hlídkové, popřípadě i hasební lety. Ochrana lesů před požáry není povinností Ministerstva zemědělství ČR (Mze), ale vlastníků lesů nad 50 hektarů. Vzhledem k velkému suchu a zvýšenému riziku požárů Mze přispívá na částečný provoz policejní letecké služby.

„Vzhledem k současnému mimořádnému počasí, kvůli kterému extrémně vzrostlo nebezpečí vzniku lesních požárů, jsem zvýšil finanční příspěvek Letecké službě Policie České republiky. Částka 2 165 500 korun z rozpočtu našeho ministerstva jde na dalších sto letových hodin této letecké služby. Ta je může využít jak na hlídkovou činnost, tak v případě potřeby na činnost spočívající v hašení lesních požárů,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Letecká služba PČR zajišťuje tzv. leteckou hasičskou službu na základě Dohody MZe a MV o spolupráci při hlídkové činnosti a hašení lesních požárů prováděných leteckou technikou na zhruba jedné třetině území ČR. V naléhavých a odůvodněných případech dělá hlídkovou činnost i mimo vymezené pracovní sektory.

V této souvislosti MZe upozorňuje vlastníky lesů na povinnost zajistit v souvislých lesních porostech o výměře nad 50 hektarů ochranu lesů před požáry, a to zejména přijetím opatření pro včasné zjištění požáru a proti jeho šíření. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou také povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové cesty, zajišťovat hlídkování a obstarávat a zabezpečovat potřebné hasební prostředky a požární techniku tak, jak to vyplývá z příslušných ustanovení zákona o požární ochraně.

Ministerstvo zemědělství apeluje na všechny návštěvníky a uživatele lesů, aby se v období zvýšeného až vysokého nebezpečí vzniku požáru chovali zodpovědně a vyvarovali se jak rozdělávání ohňů v lese i v jeho blízkosti, tak kouření.

Naše voda, ilustrační foto Lesy ČR

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka