Jurečka hodnotil při návštěvě Plzeňska i protipovodňová opatření

7. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Krašov - Berounka

Podpora protipovodňových opatření, pozemkové úpravy, Program rozvoje venkova a další zemědělská témata byly hlavními body pracovní cesty ministra zemědělství Mariana Jurečky do Plzeňského kraje. Informoval o tom ředitel komunikace ministerstva Hynek Jordán.

Ministr jednal s primátorem Plzně Martinem Zrzaveckým a také ředitelem Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Filipem Uhlíkem. Na programu bylo i setkání s domažlickým starostou Miroslavem Machem, beseda se zemědělci v Mrákově a prohlídka tamního zemědělského obchodního družstva.

„V minulé etapě programu Podpora prevence před povodněmi II bylo v Plzeňském kraji úspěšně zrealizováno 12 protipovodňových staveb za celkové náklady kolem 229 milionů korun. Nejdražší bylo komplexní opatření na Berounce v Plzni za více než 116 milionů korun. V současné třetí etapě jsou podané žádosti o podporu na tři akce, a to na Vodní dílo Klabava, kde jde o zvýšení schopnosti zadržovat vodu a zabezpečení před účinky velkých povodní, na zvýšení kapacity koryta Klabava – Rokycany a na protipovodňová opatření na řece Úhlavě v Přešticích,“ uvedl Jurečka.

Jedním z témat jednání ministra Jurečky byl i Program rozvoje venkova (PRV). V jeho rámci mohou obce v období 2014 – 2020 využít finanční prostředky například z dotačního titulu Lesnická infrastruktura. Jde o investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení, jako třeba vodní propustky, svodnice vody a mostky. Na tyto účely je vyčleněno zhruba 950 milionů korun.

Naše voda, foto Naše voda (Berounka) – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství