Josefovské louky s tůňkami lákají vzácné ptáky

9. července 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

leknín DSCN2689

Kombinace přirozených lučních porostů na Josefovských loukách s malými močály či tůňkami zvyšuje biodiverzitu území. Poukazuje na to ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk Vermouzek.

V Ptačím parku Josefovské louky, který ČSO buduje od roku 2008, hnízdí podle něj letos 56 ptačích druhů. Ornitologové osazenstvo Ptačího parku Josefovské louky pravidelně sledují, mají přesný přehled o všech ptácích, kteří se zde vyskytnou. Během letošní hnízdní sezóny, která se pomalu chýlí ke konci, zmapovali na území parku 56 hnízdících druhů. Park jich ale navštěvuje skoro o stovku víc – aktuální počet zde zjištěných druhů je 143.

„Hitem letošní sezóny je hnízdění již tří párů čejek,“ podotýká Vermouzek. Podle něj se jedná o jedno z mála lučních hnízdišť tohoto dříve běžného druhu. Ještě větší radost mají ornitologové z vodoušů rudonohých, kteří se na Josefovských loukách zdržovali na začátku jara. Vodouši rudonozí již z území Česka prakticky vymizeli. „I když k hnízdění nakonec letos nedošlo, je to dobrý příslib pro budoucnost,“ říká Vermouzek. „Je to důkaz, že ekosystémy mokrých luk s tůňkami, která jsme vybudovali, začínají přirozeně fungovat.“

Za zmínku stojí i výskyt čírek modrých, vzácných kachen hnízdících v zamokřených porostech na rozhraní luk a vody, nebo zvýšený počet sýkor. I to je výsledek aktivní ochrany, neboť v loňském roce dobrovolníci ČSO spolu s dětmi ze Základní školy v Josefově vyvěsili 80 hnízdních budek, které právě sýkory rády obsazují.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině