V Jordánu už nebudou obnovovat provizorní hráz v původní výšce

Aktualizováno 11. června 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

foto město Tábor - ilustrační foto

Provizorní hráz na dně revitalizovaného rybníku Jordán už nebude obnovována po povodních v původní výšce. Oznámilo to město Tábor.

„V současné době je připravováno nové řešení dalšího postupu, které nepředpokládá obnovovat provizorní hrázku do původní výše, ale její zachování ve výšce cca 3-4m, sdělila radnice.

Celý Jordán by byl v podstatě vypuštěn. Uprostřed vznikne odvodňovací koryto, kterým bude převáděna voda v případech, kdy ji již nebude možno zadržet v Košíně. Košín a Malý Jordán se stanou rozhodující retencí.

Systém pomocných hrázek vytvoří podmínky na dokončení hlavní priority – systému spodních výpustí. Pracovat na nich lze pouze tehdy, pokud štolou neprotéká voda. Tento postup by vedle rizika dalších problémů s provizorním přehrazením umožnil i zahájit současně práce na 3. etapě. Tím by bylo možno snížit časový skluz, který při povodni vznikl.

„Nový postup je v této chvíli projektován a bude počátkem příštího týdne projednán s poskytovatelem dotace. Teprve s jeho souhlasem může být přistoupeno k realizaci,“ uvedla radnice.

Mlži, kteří byli uloženi v horní polovině nádrže, byli se souhlasem odborníků v minulém týdnu přestěhováni do rybníka u Radimovic u Tábora. Odsud se po ukončení akce vrátí do Jordánu. „Celkový skluz v práci odhadujeme na dva měsíce. Město jako investor bude po projednání s poskytovatelem dotace hradit pouze vícepráce spojené s realizací nového způsobu řešení, nikoliv práce spojené s nápravou škod, které způsobila povodeň na staveništi,“ dodala radnice.

S klesající hladinou se ukazuje, že pomocná infrastruktura nebyla zcela zničena. Prudké naplnění a hlavně pak rychlé vyprázdnění Jordánu mělo za následek sjetí svahu pod sladovnou a také oslabilo patu hlavní hráze.

Zdroj: město Tábor

 

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství