Jordán se už pomalu napouští

19. června 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

DSCN7133

Spodní výpusti na revitalizovaném táborském rybníku Jordán byly uzavřeny a veškerá voda je zadržována tak, aby nádrž byla naplněna na obvyklou hladinu co nejdříve. Uvedla to táborská radnice.

K závěru spěje budování litorálního ostrova. Na jeho stavbu bylo použito celkem použito 2900  m³ kameniva a písčitého sedimentu z nátokové oblasti nádrže. Celková plocha ostrova činí cca 600 m².

V oblasti U Rytíře byla dokončena výměna vodovodního potrubí, které vede po dně Jordánu do úpravny vody Rytíř. Bylo položeno, svařeno a provedena tlaková zkouška.  V rámci první etapy probíhá odstraňování zjištěných závad a nedodělků.

Pokračuje odvoz zeminy z provizorních hrázek a komunikací. V rámci projektu jsou opravovány komunikace stavbou poničené, především pak U stadionu Míru, kde bylo zjištěno, že komunikace nemá v celé délce žádné konstrukční vrstvy. Povrch bude měněn v ulici Kvapilova a Politických vězňů. I oprava těchto komunikací skončí do 31.7.

Všechny práce dlouhodobé revitalizace Jordánu směřují ke svému závěru. Oficiální zakončení celé obnovy rybníku je plánováno na den 31.7.2014.

Zdroj: město Tábor

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství