Již XXXIII. Přehradní dny se uskuteční v červnu 2012

Aktualizováno 16. listopadu 2011 | Rubrika: Přehrady a vodní díla

Přehrada Lipno

Mezinárodní odborná konference XXXIII. Přehradní dny 2012 se uskuteční v Seči – Ústupkách v hotelu Jezerka od 19. do 21. června 2012 . Oznámilo to Povodí Labe, které spolu s Českým přehradním výborem konferenci spolupořádá. Uzávěrka přihlášek a příspěvků je už 29.2.2012.

Cílem konference je seznámení vodohospodářských odborníků s novými poznatky v oblasti navrhování, výstavby a provozu vodních děl na vodních tocích, zejména přehrad. V rámci konference si specialisté vymění zkušenosti se širokým spektrem problémů souvisejících s vodními stavbami. Zástupci Českého přehradního výboru budou navíc informovat odbornou veřejnost o průběhu 24. Přehradního kongresu ICOLD, který se uskuteční v příštím roce v japonském Kjótu.

Odborný program konference zahrnuje sekce: 1.Bezpečnost přehrad, 2. Těsnicí prvky, včetně zavázání do podloží, a opevnění svahů sypaných hrází a 3. Sanace betonů na přehradách.

Vložné na konferenci činí 3900,- Kč včetně DPH

Přihlášky zasílejte do 29.2.2012. na elektronickém formuláři na adresu prehradnidny@pla.cz nebo v písemné podobě poštou na adresu: Povodí Labe, státní podnik, Hana Bendová, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Více na webu Povodí Labe: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/prehradni-dny-2012_2084.html

Související rubriky: Přehrady a vodní díla