Již brzy bude hladina znovu Jordánu stoupat

11. června 2014 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

jordan

V rámci dokončovacích prací na revitalizaci táborského rybníku Jordán je nyní voda čerpána na sádky štičí líhně Esox.  Do konce tohoto týdne bude regulována hladina z důvodu dokončování pokládky potrubí na dno rybníku v prostoru Rytíře, uvedlo město Tábor ve své zprávě.

„Poté již nepředpokládáme regulování hladiny. Výpusti budou uzavřeny a budeme se těšit až voda nastoupá na obvyklých cca 423 m n.m,“ sdělila dále radnice.

Na skládku je odvážena zemina z provizorní hrázky. Stavba litorárního ostrova dosáhla požadované nivelity, příští týden tak může začít úprava jeho prstence.

Podle města začala také oprava komunikace U stadionu Míru, která byla staveništní dopravou nejvíce poničena.

Zdroj a ilustrační foto: město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství