Jihomoravští zastupitelé odklepli dotace vodního hospodářství

Aktualizováno 11. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

vodovodni trubky-ilustrační foto

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje (JMK) jednomyslně odsouhlasilo přes 14,5 milionů korun finanční dotace z rozpočtu kraje do vodního hospodářství. Portálu Naše voda to dnes oznámil Jiří Klement z krajského úřadu s tím, že peníze půjdou obcím na vodovody, kanalizace a čistírny.

Dotace půjdou ze zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK, který slouží k podpoře vodohospodářských staveb a byl zřízen v roce 2009. Program podporuje vodárenství, dále odkanalizování a čištění odpadních vod, a také slouží k podpoře staveb protipovodňové ochrany.

Ještě letos bude hrazena z aktuálního rozpočtu roku částka 2 880 000 Kč  pro obec Rebešovice na kanalizaci a čistírnu odpadních vod (ČOV).

Příští rok pak půjde z účtu 1 milion korun na posílení vodovodu v Malhostovicích a 2,2 milionů korun do Pamětic, kde se napojují ke skupinovému vodovodu Velké Opatovice – Boskovice. To vše z podprogramu podpory vodárenství.

Na podporu v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v roce 2012 půjde 1, 7 milionů korun obci Jevišovka na intenzifikaci ČOV, dále svazku obcí Strážovice a Stavěšice 4,1 milionu korun na kanalizaci a ČOV, celkem 1, 5 milionu korun připadne obci Vacenovice na kanalizaci, a konečně Veverské Bítýšce na splaškovou kanalizaci přijde 2,3 milionů korun.

Zdroj: Naše voda, JMK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace