Jihomoravský kraj vyhlásil veřejnou zakázku na stavbu Archeoparku Mikulčice

6. října 2011 | Rubrika: Vodovody a kanalizace , Výběrová řízení

Rada Jihomoravského kraje dnes schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby – Archeopark Mikulčice– Akropole“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Konstatoval to Jiří Klement z tiskového odboru kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje.

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – rekonstrukce Haly nad I. a II. kostelem v Mikulčicích, úprava stávajících pěších komunikací, výstavba Velkomoravské cesty, výstavba Velkomoravské brány, položení potrubí pro odvod dešťové vody a instalování mobiliáře s informačním systémem. Termín ukončení předání a převzetí stavby Archeoparku je nejpozději do 29. 3. 2013. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 18 milionů Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 11. 2011.  Základní hodnotící kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Text výzvy k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku bude zveřejněn na úřední desce na webových stránkách Jihomoravského kraje.

Tento projekt schválil k financování Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v červnu letošního roku.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace, Výběrová řízení