Jihočeský vodárenský svaz letos proinvestuje 145 milionů, dotace jsou ale potřeba

Aktualizováno 19. února 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Jihočeský vodárenský svaz (JVS), který je největším producentem a distributorem pitné vody na jihu Čech, hodlá v roce 2013 proinvestovat 145 milionů korun. Portálu Naše voda to dnes oznámil Zdeněk Zuntych z JVS.

Investice směřují hlavně do rekonstrukcí a modernizací vodohospodářské sítě a zařízení svazu. Dalších 11 milionů pak JVS vloží do oprav a necelé 3 miliony využije jako příspěvky obcím na jejich připojení k vodárenské soustavě.

„Na řadu akcí celkem za 52 milionů Kč se ale, podobně jako loni, dostane, jen když se na ně podaří získat peníze z evropských nebo českých fondů či veřejných rozpočtů,“ upozornil Zuntych. A to je stále složitější, protože například s dotacemi na rekonstrukce vodovodních řadů nelze ve finanční situaci České republiky prakticky počítat. Na ně by si měli majitelé vytvářet vlastní zdroje.

Naopak rozvojové projekty, které mají napojit obce a lokality s dlouhotrvajícími problémy s kvalitní pitnou vodou, se bez dotací neobejdou. Jsou totiž velmi investičně náročné a při současných cenách vody tedy nenávratné.

Mezi tyto akce na jihu Čech patří například I. etapa stavby zásobování severního Písecka nebo připojení obcí Osek a Radomyšl na centrální vodárenskou soustavu. Jejich zahájení proto závisí na získání dotací.

„Tato i další vodohospodářsky nejpalčivější místa v kraji máme administrativně připravené. Ale bez dotací je nejsme schopni zahájit. A jen z vlastních peněz je nelze financovat, abychom nespadli do finanční pasti anebo nemuseli zvýšit cenu vody předané, což v současné době odmítáme,“ řekl Antonín Princ, ředitel JVS. Jeho představenstvo tento podnikatelský plán už schválilo.

Na letošní rok naplánované investice tedy zahrnují větší množství drobných staveb. Jde třeba o komplexní obnovu vodojemů a čerpacích stanic Vodárenské soustavy jižní Čechy, například rekonstrukci vodojemů v Táboře, Strunkovicích, Doudlebech, dokončení čerpací stanice ve Zlivi nebo stavbu nové v Úsilném.

Obnovy se dočkají i potrubní mosty nad Nežárkou a Lužnicí nebo některá zařízení na Úpravně vody Plav. Další finance jdou do zajištění kvality pitné vody při její přepravě v dálkovém potrubí soustavy, měřící přes 400 kilometrů. Tu svaz vlastní a od dubna 2011 i provozuje.

Novinkou je pořízení většího počtu projektové a technické dokumentace pro přípravu staveb v příštích letech. Důvodem je loňská novela zákona o zadávání veřejných zakázek, díky níž se JVS změnil ze sektorového na veřejného zadavatele, pro něhož platí přísnější režim. Ten pak komplikuje přípravu a realizaci investic. „Proto chceme mít potřebnou dokumentaci zpracovanou v předstihu, abychom se později nedostali do problémů s přípravou, zahajováním a termíny nových akcí,“ vysvětlil Antonín Princ.

V roce 2012 JVS předpokládal proinvestovat 118,5 milionů korun. Kvůli omezenému a složitému přístupu k dotacím se ale nepodařilo realizovat žádnou „podmíněnou“ stavbu, s nimiž plán počítal v objemu 41 milionů Kč. I díky úsporám se tak loni proinvestovalo jen asi 55 milionů Kč. Neproinvestované peníze se přesunuly do letošních investic a zčásti do rezerv na financování vlastního podílu dotovaných akcí.

Jihočeský vodárenský svaz vznikl v červnu 1993 a letos si tedy připomene 20 let existence. Je sdružením právnických osob – měst a obcí Jihočeského kraje. Těch bylo původně 168, nyní jich je členy svazu 255. Svaz, v němž pracuje 64 osob, je vlastníkem a provozovatelem Vodárenské soustavy jižní Čechy. Z ní pitnou vodu odebírá přes 140 měst a obcí se zhruba 388 tisíci obyvateli. Soustava, jejímiž pilíři jsou přehrada Římov na řece Malši a Úpravna vody Plav, má na 400 kilometrů vodovodních potrubí, řadu čerpacích stanic a vodojemů.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace