Jezero Most má dvě barvy, může za to železo

Aktualizováno 31. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

240320132480

Odlišné zabarvení části napouštěného jezera Most, které bylo v předcházejícím období zveřejněné na  leteckých záběrech, je Palivovému kombinátu Ústí,  s. p. známé. Uvedlo to Radio Impuls.

Podpovrchové vody vytékající z prostoru vnitřního výsypkového tělesa bývalého povrchového lomu s sebou nesou při průchodu prostředím postiženým povrchovou těžbou hnědého uhlí mimo jiné také prvky železa, které při styku se vzdušným kyslíkem při procesu oxidace vytváří železité sloučeniny, které vzhledem ke své jemnosti mají velmi dlouhou dobu usazování a z tohoto důvodu vyvolávají hnědé, nebo při určitém úhlu osvitu i načervenalé, zabarvení. Vzhledem k tomu, že v místě výtoku těchto vod byla v předcházejících etapách budovaného vodního díla vytvořena dočasná vodní hráz pro zadržení srážkových vod a tím zajištění optimální vlhkosti minerálního těsnění dna do doby úplného napuštění vodního díla, vyskytuje se zdokumentované zabarvení pouze v tomto prostoru, uvedl Impuls.

V průběhu roku 2014 bude pokračovat řízené napouštění vodního díla, v rámci kterého dojde k postupnému úplnému zatopení této vodní hráze. Z tohoto důvodu dojde  k účinnějšímu proudění vod ve vodním díle, výsledkem kterého bude postupné vymizení zjištěného zabarvení.

Zdroj: Impuls, ilustrační foto

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině