Jez v Hranicích projde počátkem září pravidelnou údržbou

22. srpna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

jez Hranice

Povodí Moravy jako správce vodního toku Bečvy a hranického jezu provede od 2. do 8. září úplné vypuštění jezové zdrže (tzv. srážku). Připomněla to dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Vypuštění zdrže se podle mluvčí provádí plánovaně, každoročně po dobu sedmi dnů kvůli pravidelné údržbě, čištění jezových segmentů a klapek. Přitom se dále odstraňují naplavené stromy z nadjezí, vyčistí se svodné kanály a sběrné studny. Při srážce se také provádí kontrola břehového opevnění celého nadjezí, které je po celý rok pod vodní hladinou.

Manipulace při tzv. vyhrazování nadjezí se provádí po jednotlivých krocích pozvolna, k dalšímu kroku se přistupuje vždy až po ustálení hladiny. Tato každoroční srážka je v souladu s ustanoveními Manipulačního řádu jezu Hranice na vodním toku Spojená Bečva. Po týdnu bude Povodí Moravy jez v Hranicích znovu napouštět.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině