Jevišovickou přehradu vypustí po prázdninách

Aktualizováno 30. června 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

IMG_7403 vypuštěná přehrada

Přestože Jevišovicím chybí ještě asi tři miliony korun na vybagrování usazenin a opravy břehů přehrady, začít s vypouštěním vody chtějí už na podzim. Informuje o tom dnešní regionální mutace MF Dnes.

„V současné době již vyřizujeme mimořádný manipulační řád na Povodí Moravy a pokud všechno potřebné seženeme, v září by se mohlo začít vypouštět,“potvrdil jevišovický starosta Pavel Málek. Kromě vypuštění se vodní nádrž Jevišovice dočká i odtěžení sedimentů, oprav břehů a obnovení tůní pro živočichy. Je to nutné. Jevišovická přehrada totiž dnes už jen stěží připomíná kdysi atraktivní vodní nádrž, která vybízela ke koupání a relaxaci.

Ministerstvo zemědělství přispělo letos na vyčištění nádrže částkou 17,5 milionu korun. Jde ale„jen“ o sedmdesát procent z předpokládaného rozpočtu. Další peníze musí proto sehnat město. To už se dohodlo s Povodím Moravy na dvoumilionovém příspěvku pro letošní rok a dalších dvou milionech korun pro rok následující. „A intenzivně hledáme možnost dalšího financování,“ řekl Málek. Po vypuštění vyzvednou stroje usazeniny z celého dna nádrže. Město tak očekává, že odtěženo bude skoro třicet tisíc kubíků nánosů.„Vytěžený materiál bude odvezen do vzdálenosti asi dvou ažpěti kilometrů. Poté bude rozprostřen na zemědělské pozemky, zavápněn a následně rozorán,“ doplnil Málek.

Kromě čisté vody bez sinic by měli lidé po ukončení stavebních prací vidět i další změny. Novou podobu získají břehy, které jsou v současné době poničeny.„Jedná se především o pravý břeh u hráze, kde je situace nejhorší. Břeh bude v délce sto čtyřiceti pěti metrůstabilizován kamenem. Poté jej osázíme trávou,“ přiblížilšéf Povodí Moravy Radim Světlík.

Přehrada dozná i dalších změn, které budou sice skryty pod vodou, ale zato zvýší její bezpečnost. Pracovníci Povodí se pustí do částečného opravení hráze, vyčistí spodní výpusti a bezpečnostní přeliv. „Půjde i o opravu spárování kamenného zdiva a vyspravení porušenýchčástí betonových konstrukcí. V nejhorších místech, kde je poškození největší, bude provedeno odstranění špatného betonu a očištění tlakovou vodou,“ doplnil Světlík. Součástí oprav bude také obnovení několika mělkých vodních tůní v údolí přítoku.

„V dvousetmetrové délce obnovíme části původních meandrů a do koryta toku vložíme dřevěné prahy. Obnovena bude také průtočná Weissova tůň,“ dodal starosta Málek.

Zdroj: regionální mutace Mladá fronta DNES – jižní Morava

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině