Ještě do konce ledna se mohou školy registrovat v soutěži „Příběh vody“

27. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

lahev voda kapka - IMG_2529

Registrace do soutěže „Příběh vody“ určené žákům 1. a 2. tříd všech typů základních škol, kteří chodí do školní družiny, je možná do 31.1. 2017. Informuje o tom na svých stránkách společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK) která soutěž vyhlásila. 

Úkolem soutěžících bude namalovat hlavní myšlenku knížky Příběh vody – jak Honzík zjistil, odkud se dostane čistá voda do kohoutku. Knihu společnost SčVK zašle zaregistrovaným soutěžícím. Příběh z knihy budou žákům ve školní družině předčítat vychovatelé. „Hlavní cenou je výlet pro školní družinu – pro celé vítězné oddělení ŠD (po domluvě s paní vychovatelkou), druhé a třetí místo odměníme kvalitními výtvarnými potřebami (vždy pro celé vítězné oddělení školní družiny),“ uvádí SčVK.

Registrace je možná buď e-mailem na hana.stepankova@scvk.cz nebo poštou na adrese: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Hana Štěpánková – útvar komunikace a marketingu, Přítkovská 1689, Teplice, p.s.č. 415 50.

Podmínky soutěže

Do soutěže budou přijaty práce všech výtvarných technik plošného charakteru (kresba, malba, koláž, kombinovaná technika atd.), znázorňující nebo jinak vyjadřující jakoukoli souvislost s tématem knihy.
Max. rozměr výkresu je A3.
Do soutěže zašle školní družina vždy jeden obrázek za družinu (ať si děti samy vyberou obrázek, který je bude v soutěži prezentovat).

Práce neodevzdávejte složené, zasklené nebo zarámované.
Zaslané výtvarné práce se nevracejí.
Práce, ke kterým nebude vyplněna přihláška, nebudou zařazeny do soutěže.

Práce je možné zasílat poštou do 10. března 2017 na adresu společnosti.

Zdroj: SčVK, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace