Jaký bude nový model vodárenství na severu Čech

9. března 2018 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Vodovody a kanalizace

logo_svs_300dpi_vetsi

Vedení Severočeské vodárenské společnosti (SVS) seznámilo během jarních aktivů své akcionáře s novým modelem provozování vodárenství na severu Čech. Jeho parametry by měli představitelé měst a obcí projednat na valné hromadě 19. dubna, sdělil Jiří Jaroš z SVS.

Akcionářům vedení společnosti současně nabídlo uspořádání kulatého stolu k detailnějšímu objasnění projektu v průběhu příštího týdne.

Teplice 9. března 2018 – Poslední ze série tří jarních aktivů SVS proběhl dnes v Chomutově. Předcházelo mu pondělní setkání s akcionáři v Liberci a středeční v Ústí nad Labem. Představitelé měst a obcí byli na aktivech seznámeni s podrobnostmi, jak by mělo vodárenství na severu Čech fungovat od 1. ledna 2019, kdy skončí působení společnosti Veolia v provozní společnosti SčVK a SVS se stane jejím vlastníkem.

„Od 1. ledna 2019 začne na severu Čech fungovat vodárenství v tzv. vlastnickém modelu se servisním prvkem. Cílem druhé etapy projektu Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020 bylo nastavit parametry tohoto nového modelu a jarní aktivy sloužily hlavně k tomu, abychom akcionáře seznámili s tím, kam jsme se v jednáních za osm měsíců posunuli. Stručně to lze shrnout tak, že jsme těsně před cílovou páskou a zbývá jen doladit některá cenová ujednání,“ říká předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

„Pokud bych měl shrnout to nejdůležitější, co dohoda a celý projekt přinesou, zcela zásadní jsou tyto čtyři body: 1) Voda, respektive provozování vodárenské infrastruktury se po 25 letech vrací do českých rukou. 2) Města a obce budou mít prostřednictvím SVS pod kontrolou veškeré finanční toky. 3) Celá transakce a transformace se odehrají, aniž by bylo kvůli tomu nutné zvyšovat cenu vodného a stočného. 4) Servisní smlouva garantuje zachování současných pracovních míst, nikdo tedy nepřijde o práci,“ vysvětluje Tomáš Indra.

Někteří akcionáři již před konáním aktivů projevili detailnější zájem o projekt a přivítali nabídku vedení společnosti ke společnému projednání u kulatého stolu.

„Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020 je komplexní a ojedinělý projekt. Považujeme za velice důležité, aby o něm naši akcionáři měli maximum možných informací, a snažíme se jim proto jednotlivé kroky detailně vysvětlovat,“ říká Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Z celkového počtu 458 akcionářů se setkání zúčastnilo 162 představitelů měst a obcí, tj. 35,4 %.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace