Jaké ceny vody platí obyvatelé velkých měst v zahraničí?

Aktualizováno 8. února 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Statistiky a kauzy

COV-LOUNY-1_9-15_9_2010-042

Je možné opět uvést celou řadu příkladů, jak zavádějící je srovnávání cen vody v zahraničí v souvislosti s příjmy domácností. Konstatuje se to ve stanovisku Severočeské vodárenské společnosti (SVS) k zavádějícím informacím v tuzemských médiích.

SVS uvádí jako příklad výrazně nižší sazbu DPH v Německu (7%), nebo případem Rakouska, kde je v Salcbursku surová voda pro veřejné zásobování zdarma. V ČR musí všechny vodárenské společnosti surovou vodu pro výrobu pitné vody nakupovat. Velkou roli bezpochyby hraje lepší technický stav vodohospodářské infrastruktury v zahraničí, tudíž menší tlak na investice do obnovy (jež byla v ČR v době minulého režimu zanedbávána).

Významným faktorem je také méně přísná legislativa v zahraničí – na rozdíl od ČR, kde bylo celé území prohlášeno za vodárensky citlivé území.  Máme tak vysoké legislativní nároky načištění odpadních vod jako nikdo jiný v EU – jako kdyby celé území ČR představovalo jednu velkou rezervaci. Hustá síť technologicky velice účinných (tzn. draze zrekonstruovaných nebo vybudovaných) čistíren odpadních vod vypouští do toků velmi kvalitně přečištěnou vodu. SVS však neodebírá pro výrobu pitné vody vodu ze středních a dolních toků, takže hlavní prospěch z našeho kvalitního čištění odpadní vody mají vodárny v Německu a Polsku, jež ji používají pro výrobu pitné vody. Rozdílů mezi tvorbou cen vody v ČR a zahraničí je ale podle SVS celá řada.

SVS také zpracovala ceny vody ze zahraničí (zdroj: Global Water Intelligence -společnost zaměřující se na analýzu dat ve světovém vodárenství). Mezi nejdražší země z hlediska ceny vodného a stočného podle všech propočtů patří Dánsko, Německo, Belgie, Švédsko nebo Austrálie. Naopak mezi ty levné  se řadí například Venezuela, Itálie, Řecko, Španělsko, Japonsko. Ceny vody v korunách jsou orientační, byly vypočteny na základě kurzu z roku 2011, kdy byla data publikována.

Je nutné zdůraznit to, že se vždy jedná o cenu vody ve velkých městech, která„nedotují“ malé obce, jako je tomu v případě SVS. Ta je postavena na principu solidární ceny vody, tj. jednotné ceny vodného a stočného pro všechny odběratele na celém území působnosti SVS bez ohledu na skutečné náklady v daném místě. Znamená to, že v každém místě regionu SVS, tj. Ústeckého a větší části Libereckého kraje, je zaručena stejná cena vodného a stočného, bez ohledu na velikost města či obce, na dostupnost zdroje vody, na vzdálenost odčistírny odpadních vod nebo na investiční potřeby města či obce do vodárenské infrastruktury. Princip solidární ceny vody je již od založení SVS jedním ze základních a osvědčených pilířů její existence, jenž garantuje všem připojeným obyvatelům rovnou a spravedlivou dostupnost vody – jedné ze základních podmínek kvalitního života.

 

stát                 město              cena V+S v korunách

 

Belgie              Antverpy                      86,65

Brusel                          64,85

Gent                           118,44

Dánsko            Aarhus                       157,33

Kodaň                      120,04

Finsko              Espoo                          74,47

Francie            Paříž                             69,17

Štrasburk                     71,23

Lucembursko  Lucemburk               90,19

Německo         Berlín                         108,29

Brémy                         108,80

Dortmund                   59,75

Düsseldorf                  83,37

Essen                           64,33

Frankfurt                      51,06

Hamburg                    103,04

Kolín                              85,58

Mnichov                       81,92

Stuttgart                        93,22

Norsko           Trondheim                   80,09

Oman              Muscat                          59,50

Rumunsko      Bukurešť                      21,96

Rakousko        Vídeň                           72,26

Španělsko       Barcelona                     23,92

Švédsko          Gothenburg                  86,17

Švýcarsko       Basilej                           92,34

Curych                          77,46

Turecko         Gaziantep                     68,81

Istanbul                        47,30

USA               Columbus                     83,67

Chicago                        15,47

V. Británie    Birmingham                64,52

Bristol                          82,75

Cardiff                         84,49

Glasgow                     100,95

Manchester                  81,03

 

Zdroj: SVS, Global Water Intelligence

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace