Jak zabránit povodním u Rokytky

Aktualizováno 23. června 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

roky

Starostové deseti pražských městských částí a Říčan podepsali u Rokytky memorandum o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření v povodí této říčky. Uvedlo to město Říčany.

V roce 2013 se v červnu relativně malá říčka stala zdrojem velkých problémů při povodních v Praze, hlavně v Hrdlořezech, Vysočanech a Libni a také pod Hostivařskou přehradou. V Říčanech starostové představili poradci ministra životního prostředí Petru Kalašovi projekty, pro které je v následujících letech nutné zajistit finanční podporu.

Jde především o vytvoření rozlivových zón, suchých poldrů a úprav ve volné krajině jako je výsadba mezí, remízků a tvorba malých vodních ploch. Jak Praha, tak Říčany mají k dispozici návrhové studie těchto opatření, zároveň společně hledají zdroje na realizaci projektů.

„Potřebujeme, aby pražský magistrát, vedení Středočeského kraje a ministerstva stále vnímaly menší pražské toky jako velmi rizikové. Na Vltavě jsou zábrany, kaskáda přehrad. Na Rokytce nebo Botiči ale voda napáchala v pražských ulicích také stamilionové škody a to nebyla ani padesátiletá povodeň,“ říká iniciátor memoranda Roman Petrus, starosta městské části Praha 8 a dodává: „Jsme na povodeň připravenější, ale opravdu účinná opatření se teprve navrhují. A rozhodně v tom potřebujeme koordinovanou pomoc.“

Odborníci nyní navrhují několik suchých poldrů, které by dokázaly zastavit až padesátiletou povodeň. Jeden z nich by se mohl nacházet mezi městem Říčany a městskou částí Kolovraty na Říčanském potoce. Další mezi Nedvězím a Královicemi. Navrhuje se také výstavba nových rybníků a nádrží na Rokytce. Starostové si také uvědomují, že v okolí toků – zejména v záplavových zónách je potřeba velmi pečlivě zvážit výstavbu nových objektů zvláště v dosud nezastavěném území.

„Z tohoto pohledu bedlivě sledujeme přípravu Metropolitního plánu či územního plánu Říčan. Je jisté, že povodeň přijde a je důležité stát za tím, že voda musí dostat prostor. Rádi bychom iniciovali kupříkladu pilotní projekt úprav zemědělské krajiny s důrazem na hospodaření s vodou s cílem zadržet co nejvíce vody v krajině,“ říkají starostové.

Setkání u opraveného Mlýnského rybníka

Starostové také spolupracují s magistrátem hlavního města a odborníky na vytvoření nového systému přenosu informací o srážkách a průtoku na menších tocích v Praze. Jsou iniciátorem společných cvičení. Důležitá je také spolupráce na údržbě toků. Po podpisu memoranda se starostové zúčastnili setkání na hrázi nově zrekonstruovaného Mlýnského rybníka v Říčanech. Říčany navštívil také poradce ministra životního prostředí Petr Kalaš, který zastupoval ministra Richarda Brabce. Ten kvůli zasedání vlády nemohl dorazit.

 

Zdroj: Město Říčany, foto: wikimedi commons, Dezidor

 

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině