Jak zabránit kolapsu rybích populací

7. února 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Rybářství a rybníkářství

IMG_2507 mořská fauna

Tři čtvrtiny populací komerčně lovených ryb jsou přeloveny nebo zdecimovány. Stav velkých druhů ryb se snížil o 90 procent a některé druhy se dostaly na pokraj vyhynutí. Píše o tom server dialog.ihned.cz.

I díky tomu se v rámci EU připravuje reforma Společné rybářské politiky, která byla na programu jednání Evropského parlamentu včera. Cílem je mimo jiné odvrátit blížící se kolaps evropských rybích populací i rybolovu. Stávající praxe v lovu ryb je totiž naprosto neudržitelná a zároveň těžko pochopitelná. Ryby, tedy i úlovky, dramaticky ubývají.

V současnosti je 65 % ryb a mořských plodů spotřebovaných v EU dováženo. Evropská rybářská flotila je 2-3krát větší než stávající zdroje ryb. Evropská komise proto vyplatila miliardu euro jako kompenzaci rybářům, kteří se rozhodnou sešrotovat své lodě. A výsledek? Za období 2007-2012 se celková kapacita rybářských lodí ještě o 3 % navýšila. Nepochopitelný stav drží při životě dotace. Za každou mořskou rybu vlastně platíme dvakrát, poprvé v obchoděa podruhé z daní. Ještě absurdnější je fakt, že i přes navýšení kapacity rybářského loďstva a obrovské dotace do toho sektoru, poklesl za poslední dekádu počet rybářských pracovních míst o 30 %.

Rybáři, podobně jako zemědělci, prostě umějí v dotacích chodit. Především pak ti velcí, průmysloví rybáři, kteří provozují tzv. super trawlery (lodě se sítěmi o rozloze čtyř fotbalových hřišť a kapacitě 500 tun ryb). Takových rybářů je sice pouze 20 %, ale pravidelně jim je udělováno 80 % kvót na lov ryb. Na zbylých 80 % drobných rybářů zbyde pouhých 20 %. Síla lobby je obrovská, především pak v jihoevropských státech, kde jde často o několik málo rodinných rybářských klanů. Ukázkou jejich vlivu bývá každoročně přidělování rybolovných kvót. Vrcholem těchto absurdních představení byl rok 2008. Vědci doporučili ulovit 10 tisíc tun tuňáka, Rada pro zemědělství a rybolov (ministři zemědělství) stanovila kvótu na trojnásobek a ve skutečnosti byl uloven šestinásobek.

Konec podobných praktik má přinést zmiňovaná reforma Společné rybářské politiky, kterou navrhla Evropská komise. Reforma je to velmi ambiciózní, důkladná a propracovaná. Má širokou podporu: od vědců, přes zaměstnanecké svazy, po drobné rybáře a environmentální organizace. Ovšem na druhé straně stojí lobby průmyslových rybářů. Ta “umí“především Radu pro zemědělství a rybolov, která krůček po krůčku změkčuje navrhované reformní kroky.

Přestože Česko nemá moře, ze silné reformy můžeme profitovat i my, především pak zdejší rybníkáři. Hlavním cílem reformy je skoncovat s nadměrným rybolovem, snížit nadměrnou kapacitu rybářské flotily, zakázat nejdestruktivnější rybářské praktiky a zároveň začítřídit rybolov na základě konceptu maximálního udržitelného výnosu. Za tímto účelem se tvoří Evropský námořní a rybářský fond (EMFF). Ten bude disponovat miliardami eur, určenými na podporu udržitelného chovu a lovu ryb. Část z těchto peněz by mohli získat i čeští producenti ryb. Třeba na to, aby stávající intenzivní způsob hospodaření, který způsobuje enormní znečištění vod a přispívá mj. k tvorbě vodního květu, změnili na ekologické chovy.

Zdroj: http://dialog.ihned.cz/komentare

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka