Jak vyzrát na chráněné škůdce? Povodí Moravy se poradí s Rakušany na společné konferenci

Aktualizováno 9. května 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

bobr

Povodí Moravy, s.p. (PMO) připravuje společně se svým rakouským partnerem via donau Österreichische Wasserstraßen Gesellschaft mbH konferenci s názvem Management péče a předcházení škodám na hraničních vodách. Oznámila to mluvčí PMO Gabriela Tomíčková.

Tématem odborného semináře, který se bude konat ve dnech 14. a 15. května v Břeclavi, bude management biotopů a předcházení škodám, které způsobují zvláště chránění živočichové, kteří nemají  v našich podmínkách přirozené nepřátele.

I když Povodí Moravy spolupracuje s rakouskou stranou na několika projektech, společná konference na toto, v současné době velmi aktuální téma, se uskuteční vůbec poprvé. „Konference se koná za přispění Fondu malých projektů EU a volně navazuje na úspěšné setkání, které uspořádala rakouská strana v Deutch Wagramu v minulém roce,“ konstatoval generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Program dvoudenního semináře zahájí ve středu 14. května v 10 hodin úvodním projevem právě generální ředitel PM Jan Hodovský. Následovat budou přednášky, které se budou věnovat především přísně chráněnému bobru evropskému, který v posledních letech způsobuje v okolí řek velké škody.  Zdatně mu v této činnosti sekunduje také zvláště chráněný kormorán velký. Odborníci se ve svých přednáškách zaměří i na boj s invazní rostlinou křídlatkou, která se rychle šíří a vytlačuje z břehů řek původní vegetaci.

Po prvním konferenčním dnu, který bude zaměřený na teorii, bude následovat druhý, praktický den, jehož součástí budou workshopy a odborná exkurze.

Povodí Moravy spolupracuje s rakouskou stranou na několika projektech v rámci programu Evropská územní spolupráce (EÚS). Jeho cílem je podpora udržitelné přeshraniční spolupráce v programovém území. Program má také napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních regionů.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství