Jak si mohou osoby se sníženou pohyblivostí objednat dodávky vody při odstávkách?

Aktualizováno 2. října 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

pitná voda PVK tělesně postižení

Jak již portál Naše voda informoval, společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) spustila ve spolupráci s městskou částí Praha 6 v pátek 25. září projekt bezplatných dodávek vody tělesně postiženým osobám v době, kdy déle než 5 hodin nepoteče z kohoutků voda.

K tomu, aby mohli být dotčení lidé zásobováni, musí vyplnit formulář, kterým se k takovým dodávkám vody aktivně přihlásí. Uvedený formulář pro možné zájemce zveřejňujeme.

FORMULÁŘ pro registraci SMS INFO pro dodávku balené pitné vody držitelům průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P

Jméno a příjmení, titul: …………………………………………………….

Adresa pro donesení pitné vody v sáčku: …………………………….. …………………………………………

Číslo bytu, podlaží:……………….

Telefon č.*: ……………………………………………………………………..

Průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P č.: ……………………………………………

  • Vyplněný formulář lze poslat poštou na adresu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
  • Přinést na zákaznické centrum společnosti Pražské vodovody a kanalizace, Dykova 3, Praha 10

Zájemce podpisem tohoto formuláře dává společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., jako správci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které zájemce poskytl v tomto formuláři. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro účely zajištění dodávky pitné vody v sáčcích osobám, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P po dobu registrace.

Zájemce bere na vědomí, že údaje mohou být v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zpřístupněny subjektům ve smluvním vztahu se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., za účelem zajištění této doplňkové služby.

Zájemce písemně oznámí případnou změnu údaje/ů v registraci SMS INFO pro dodávku balené pitné vody držitelům průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P na adresu Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10.

Tato doplňková služba je poskytována pouze a výlučně registrovaným zájemcům zdarma. Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že na tuto doplňkovou službu není právní nárok a není možné ji vymáhat.

V ……………………………………………..

Dne …………………………..

Podpis …………………………………………………………………………..

*Službu lze poskytnout pouze na telefonní čísla registrovaná u českých operátorů

Formulář ke stažení je také možné získat na:

http://www.pvk.cz/res/archive/555/056976.pdf?seek=1443513883

 

Naše voda, foto ze zahájení akce: Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace