Jak probíhá rekonstrukce výpustě Máchova jezera

12. listopadu 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

jezer

Po předání staveniště na konci první dekády října začaly další práce na rekonstrukci výpustě Máchova jezera.

Nyní bylo zřízeno staveniště pro rekonstrukci a následně bylo vybouráno kamenné obložení (včetně samotného tělesa starého kašnového přelivu) a zahájena příprava staveništní ochranné hráze z vaků naplněnými místním kamenem a přístupové lávky pro realizaci injektáží. Oznámila to Agentura ochrany a přírody.

Vše je připraveno tak, aby po výlovu Máchova jezera nájemcem, městem Doksy, které je plánováno na 13.11., byla zahájena vlastní realizace stavby.

Nejprve bude dokončena staveništní hráz včetně osazení trub, které budou sloužit k převádění běžných průtoků, a poté bude vybourán manipulační domek na hrázi. Z provizorní lávky bude specializovanou firmou provedena sanace průsakových cest pod tělesem sdruženého přelivu ve skalním podloží pomocí těsnící injekční clony z jílocementové či cementové směsi. Po injektáži bude zahájeno opětovné napouštění jezera. Předpokládaný termín je polovina prosince.

Naše voda, foto: AOPK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství