Jak předcházet problémům s ucpanou kanalizací

16. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V poslední době musí vodohospodáři stále častěji řešit problémy s neprůchodnou kanalizací. Její příčinou je zanesení potrubí odpady, které tam nepatří.

„Kanalizace je určena pro komunální odpadní vodu a její stavba je konstruována tak, aby dokázala tuto odpadní vodu odvádět.“ řekla Kristina Blaszczyková, mluvčí vodohospodářské společnosti 1. SčV, a.s.

Není tedy možné vhazovat do kanalizace jakékoliv odpady, které tam nepatří, ať tuhé, či kapalné. Zvláště nebezpečné jsou jakékoliv chemikálie např. ropné látky, vyjeté oleje, kyseliny, louhy, jedy, barviva, hnojiva, či léky. Co se týká pevných předmětů nejčastěji na čistírnu připlují hadry, dětské pleny, kosmetické ubrousky nebo hygienické potřeby, které mohou způsobit ucpání čerpadel.

Stále velkým problémem jsou kuchyňské odpady a používání drtičů na tento odpad. „Odpad z drtičů způsobuje značnou zátěž, na kterou nejsou čistírny plánovány a jejich používáním dochází k porušování kanalizačního řádu.“ informoval Martin Srb, manažer technologického útvaru 1. SčV, a.s.“ Pokud máte pochybnosti, zda látku kterou máte doma můžete vypouštět do kanalizace, neváhejte se zeptat. “Napravení poškození čistírny toxickou látkou je finančně značně náročné a viník může být potrestán citelnými sankcemi“ doplnil Martin Srb.

Co tedy s těmito odpady? Biologický odpad a  hygienické potřeby patří do kontejneru na směsný odpad, tuky, chemické a nebezpečné látky odneste do sběrného dvora, léky můžete odnést zpět do lékárny.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace