Jak postupuje revitalizace Jordánu

1. dubna 2014 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

DSCN7133

Práce na revitalizaci táborského rybníka kontinuálně pokračují v několika směrech. Pro potřeby finální úpravy dna  II. etapy  odbahnění  je voda  z nádrže nyní upouštěna gravitačně štolou a čerpáním na sádky, oznámila táborská radnice.

Na objektu šachty uzávěrů byly dokončeny práce na zateplení a hydroizolaci fasády, tento týden na ni budou namontovány dřevěné obklady.

Práce probíhají i na archeologickém průzkumu v rámci III. etapy i na stavbě kamenného schodiště, které v budoucnu umožní přístup k objektu uzávěrů ve svahu pod ulicí U Stadionu Míru.  III. etapa pokračuje těžbou sedimentu, jeho ukládáním na mezideponii a převozem na skládku Hůrka u Plané nad Lužnicí. Součástí manipulace se sedimentem ve III. etapě je i odběr vzorků a jejich vyhodnocování v laboratoři.

V minulém týdnu byl dokončen kamenný přísyp ke břehovým svahům pod Botanickou zahradou a příprava na provádění kamenného obložení  svahu pod tratí ČD.  Provádění obložení bude tento týden zahájeno.

Zdroj a ilustrační foto: město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství