Jak pokračují práce na revitalizaci Jordánu

7. ledna 2014 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

DSCN7133

Kvůli dříve zjištěné nestabilitě hráze táborského rybníku Jordán bylo na přísypu hlavní hráze instalováno šest měřicích bodů. Ze základního a jednoho kontrolního měření zatím vychází rovnoměrné poklesy do 5 mm, uvedlo město Tábor.

Měření bude nadále prováděno ve čtrnáctidenních intervalech. 30. prosince bylo provedeno měření stability hlavní hráze, TBD konstatuje zastavení svislých posunů na návodní straně hráze. „Zatím se jedná o první měření, nicméně se jedná zřejmě o pozitivní vliv zpevnění spodní části hlavní hráze,“ konstatuje radnice.

Zhotovitel revitalizace rybníku připravuje suché zkoušky funkčnosti revizních uzávěrů. V plánu je rovněž odstranění sedimentační hrázky na Tismenici pod vodopádem kvůli budování vývařiště vody vytékající pod beztlakou odpadní štolou.

Pokračuje II. a III. etapa odbahňování. Ukládání sedimentu na mezideponie a odvoz sedimentu na skládku v Hůrce bylo obnoveno. Jako další vhodné úložiště sedimentu byla schválena skládka v Dražicích.

Před vánočními svátky ukradl zatím neznámý pachatel kabely od čerpadla, které zásobovalo vodou sádky. Naštěstí se podařilo včas krádež odhalit a obnovit zásobování sádek vodou. Ke škodám na rybách nedošlo.

Zdroj: Město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství