Jak na problémy s nepůvodními, invazními druhy rostlin a živočichů?

18. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

likvidace netýkavky 2000

Jak čelit problémům s invazními druhy rostlin, hub, hmyzu nebo obratlovců nastíní odborný seminář, který se uskuteční ve středu 25. 2. 2015 v sídle České lesnické společnosti na Novotného lávce v Praze. Informoval o tom portál agris.cz.

Akci organizuje Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti a Ministerstvo zemědělství ČR. Přednášející z ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství seznámí účastníky semináře s novou právní úpravou v oblasti nepůvodních druhů a o rostlinolékařské legislativě ve vztahu k invazním škodlivým organismům. Další příspěvky zazní od odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Lesní ochranné služby a Útvaru myslivosti VÚLHM, České zemědělské univerzity, Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví. a L.E.S. ČR, s.r.o.

Témata semináře se týkají např. karanténních škodlivých organismů v lesích, invazivních druhů podkorního a dřevokazného, listožravého a savého hmyzu, houbových patogenů, invazních druhů obratlovců a možností hubení invazních plevelů.

Informace o semináři a přihláška jsou ke stažení na webových stránkách VÚLHM:http://www.vulhm.cz/sites/File/LOS/cls_invazni_pozvanka.pdf

Garantem akce je Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.odborný garantpředseda Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství ČAZV – kontakt: e-mail:mailto:zahradnik@vulhm.cz

Zdroj: www.agris.cz, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině