Jak je Úhlava zamořená pesticidy, ukáže rozsáhlý monitoring

Aktualizováno 12. ledna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Odbor životního prostředí plzeňského magistrátu má pro rok 2013, respektive období květen až říjen 2013, připraven screeningový monitoring jednotlivých dílčích povodí řeky Úhlavy v celkovém rozsahu 26 monitorovacích profilů. Oznámil to nyní plzeňský magistrát.

Na uskutečnění akce požádal odbor Fond životního prostředí města Plzně o dotaci ve výši 440 tisíc korun.

Odběr a zpracování výsledků zajistí Povodí Vltavy.

Monitorováním řeky dojde ke zmapování přítoků, které výrazně ovlivňují (znečišťují) řeku Úhlavu pesticidními látkami. Monitoring tak určí riziková místa, která budou kontrolována, a tento kontrolní mechanismus dohledá rizikové zemědělské subjekty.

Řeka Úhlava je jediným zdrojem pitné vody pro město Plzeň. Je zatížena pesticidními látkami, jejichž množství a druhy nejsou přesně specifikovány. V roce 2012 se uskutečnil screeningový monitoring řeky, jehož cílem byla identifikace konkrétních rizikových mikropovodí z hlediska pesticidů a stanovení jejich množství. Monitorování bylo zaměřeno na nejvýznamnější dusíkaté pesticidy a jejich metabolity. Jako významný pesticid byl ke sledování zařazen glysofát a jeho metabolity. Celkem bylo sledováno 150 pesticidních látek s 22 tisíci rozbory. Projekt byl hrazen Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Zdroj:Město Plzeň

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině