Jak fungují vaky proti povodním nebo sesuvům svahů?

Aktualizováno 4. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

protipovodňové vaky

Ve čtvrtek 11. července proběhne od 9.00 hodin v zasedacím sálu Městského úřadu Olešnice na Moravě prezentace využití velkoobjemových vaků proti povodním a erozi. Portál Naše voda o tom informoval ředitel společnosti KOEXPO Ostrava Jaroslav Pařenica.

Na semináři „Nové technologie ochrany životního prostředí před negativními následky pohybujících se přírodních hmot“ se účastníci dozvědí o možnostech použití protipovodňových a protierozních opatření PROTEX-TČ, které vyvinula zmiňovaná společnost KOEXPO Ostrava. Součástí prezentace mají být také ukázky použití této technologie v praxi.

Den předtím, ve středu 10. července od 14.00 hodin proběhne ukázka protipovodňových a protierozních opatření vybudovaných v posledních 15 letech městem Olešnice za účasti starosty města Zdeňka Peši. Zájemci o obě akce se mohou přihlásit, včetně požadavků na ubytování, na telefonu 595 782 251/klapka 16, nebo na e-mailu: grafika5@koexpo.cz.

Podrobnější informace o zmiňované technologii lze nalézt také na:

http://www.koexpro.cz/protipovodňová ochrana

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka