Jak to chodí v přírodě…

23 června 2015 | Rubrika: Video pro tento den |Vložil: Nina Havlová

NAUČNÁ STEZKA VESELSKÉ PÍSKOVNY
Naučná stezka Veselské pískovny vede po hrázích bývalých pískoven. Na trase dlouhé 5 a 4 kilometrů (dva rybníky) najde návštěvník 14 zastavení, kde jsou umístěny informační tabule, upozorňující na výskyt jedinečných a většinou i chráněných druhů rostlin i živočichů.