Jablunkovsko je nově napojeno na centrální systém dodávek pitné vody

29. srpna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vodojem Milíkov

Dnes byl za účasti zástupců měst a obcí na Jablunkovsku, vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj Jiřího Ciencialy a vedení společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) slavnostně otevřen a uveden do provozu nový vodojem v obci Milíkov na Jablunkovsku.

Informoval o tom mluvčí SmVaK Marek Síbrt s tím, že vodojem je součástí stavby za zhruba 50 milionů korun, díky níž jsou města a obce v oblasti nově připojeny na páteřní distribuční systém dodávek pitné vody – Ostravský oblastní vodovod a centrální zdroje pitné vody (údolní nádrže Morávka, Šance a Kružberk).

Díky realizaci tohoto projektu získá přístup k dostatečné kapacitě pitné vody zhruba 13 tisíc lidí v nejvýchodnější části republiky, kteří standardně používají ve vodovodní síti společnosti SmVaK vodu z místních podzemních a povrchových beskydských zdrojů. Ty však v období nedostatku srážek vykazují nedostatečnou vydatnost a situaci je třeba řešit operativními zásahy, jako tomu v loňském horkém a suchém létě (provizorní čerpací stanice, návoz autocisternami). Díky novému systému budou v případě potřeby lidé pít nově vodu z údolní nádrže Morávka. Technicky je možné v případě problémů na beskydské části systému Ostravského oblastního vodovodu (například nedostatek vody v nádržích) dopravit na Jablunkovsko vodu až z kaskády přehrad Slezské Harta a Kružberk v podhůří Jeseníků.

Příprava začala již v roce 2012, kdy byla zpracována technicko-ekonomická studie analyzující možné varianty, jak zajistit dodávky pitné vody z Ostravského oblastního vodovodu do dané oblasti. Následně probíhala jednání s vlastníky pozemků a hledání vhodné trasy pro nový vodovod. V praxi šlo o dva na sebe navázané projekty. První – Úprava způsobu zásobování pitnou vodou Bystřice nad Olší – umožňuje čerpání vody z centrálního systému Ostravského oblastního vodovodu přes vodovodní síť Třince a Vendryně do vodojemu pro Bystřici nad Olší. V souvislosti s tím byla v září 2015 dokončena výstavba čerpací stanice pro čerpání do vodojemu v Bystřici nad Olší. Druhý projekt – Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska – spočíval především v umožnění čerpání vody z Ostravského oblastního vodovodu do nového vodojemu v Milíkově, odkud směřuje na Jablunkovsko. Stavba, kterou projektovala společnost Voding Hranice a realizovala fima Staspo, začala na podzim roku 2015, kdy bylo položeno potrubí přívodního a výtlačného řadu v délce jednoho kilometru. V následujícím roce byl postaven nový vodojem v obci Milíkov včetně vybavení všemi potřebnými technologiemi a jeho začlenění do dispečerského systému SmVaK Ostrava. Celkové náklady na první z projektů dosáhly 5,7 milionu korun a byly hrazeny z vnitřních zdrojů SmVaK Ostrava, náklady na druhý projekt pak dosáhly 44,5 milionu korun a byly také hrazeny z vnitřních zdrojů společnosti SmVaK Ostrava.

Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je téměř 500 kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou kapacitou 4 850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě státního podniku Povodí Odry. Objem 121 vodojemů v systému představuje 302 060 kubíků vody.

Naše voda, ilustrační foto SmVaK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace