Ivo Sušický končí své působení ve vedení SVS

25. února 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Vodovody a kanalizace

Sušický SVS

Ing. Ivo Sušický, CSc., jeden ze zakladatelů a také bývalý generální ředitel a člen představenstva se rozhodl ukončit své působení v Severočeské vodárenské společnosti (SVS). Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Ivo Sušický (77) se podílel již na vzniku společnosti v rámci přípravného výboru v 90. letech. Generálním ředitelem společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. vzniklé privatizací k 1. říjnu 1993 byl jmenován v listopadu 1993. Od roku 1993 byl zároveň členem představenstva SVS, v období 1997 – 2002 jejím předsedou představenstva. Ve funkci generálního ředitele skončil k 31. květnu 2000.

V době působení Iva Sušického ve funkci generálního ředitele (1993 – 2000) došlo především jeho zásluhou ke korekci původního privatizačního projektu SčVK ve prospěch SVS, takže po řadě náročných jednání a navazujících kroků s e SVS posléze stala držitelem balíku 49,13% akcií provozní společnosti SčVK.

Byly také dojednány podmínky společného financování přeshraničních projektů se SRN a podmínky financování ekologických projektů v rámci předvstupního fondu Phare. SVS díky tomu jako první vodárenská společnost v ČR realizovala výstavbu řady nových čistíren odpadních vod a kanalizačních sběračů. Toto úspěšné pracovní období symbolicky zakončila aktivní účast SVS na světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru. Pořadatelé ocenili mimořádný počet obcí sdružených ve společnosti a podílejících se na solidárním společném financování ekologických staveb, princip vícezdrojového financování staveb a jejich bezchybnou realizaci a udělili SVS medaili Světové výstavy.

Jako vysoce uznávaný vodárenský odborník se Ivo Sušický zapojil do práce nejen v rámci společnosti, ale i v řadě oborových sdružení například ve Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) apod.

Ivo Sušický uzavře svou celoživotní profesi vodohospodáře ke dni 28. 1. 2013.

Naše voda

 

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace