Investice za 100 milionů ochrání před povodněmi město Strakonice

Aktualizováno 2. srpna 2011 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_1504 ochrana Strakonic

V rámci ochrany před povodněmi realizuje státní podnik Povodí Vltavy stavbu, která ochrání město Strakonice před stoletou vodou za téměř 100 milionů korun. Informovala o tom dnes mluvčí podniku Michaela Pohůnková.

Účelem stavby je podle jejích údajů zkapacitnění koryta řeky Otavy a Volyňky k bezpečnému převedení stoleté povodně (Q100). Současná kapacita koryt obou toků je v rozmezí od Q5 do Q50. Stavba protipovodňové ochrany spočívá ve vybudování ochranných zemních hrází podél řeky Otavy a Volyňky v délce téměř 2,5 kilometru, které zajistí ochranu části intravilánu města Strakonice. V prostoru pod hradem na břehu řeky Otavy bude rovněž zřízena ochranná nábřežní zeď.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině