Investice Veolia Energie v ČR za rok 2016 šly hlavně na snižování emisí a úspory energie

Aktualizováno 16. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Veolia logo panel - IMG_7307

Skupina Veolia Energie v České republice investovala v loňském roce přes 600 milionů korun do další modernizace a rekonstrukce svých energetických zařízení. Informovala o tom dnes výkonná ředitelka komunikace Veolia ČR Marcela Dvořáková.

Část těchto prostředků byla podle ní použita na investice do pokračujících ekologizací jednotlivých provozů, jejichž cílem je především zlepšení ovzduší na Ostravsku a Karvinsku. Velká část finančních prostředků však byla také investována na obnovu rozvodných sítí, předávacích stanic a budování domovních stanic.  Všechny tyto činnosti skupiny Veolia mají jednoznačný cíl – snižování emisí, zvýšení úspor energie a zvýšení spolehlivosti a efektivity dodávek tepla.

Skupina Veolia se také věnuje chytrým technologiím. „Veolia dlouhodobě pečuje o životní prostředí, což se odráží například v jejích investicích do nových zdrojů, do rekonstrukcí stávajících energetických zařízení a do inovací. V minulých letech jsme jen do ekologizačních opatření investovali asi dvě miliardy korun. Dalších několik miliard je plánováno v letech následujících,“ uvedl generální ředitel Veolie Energie ČR Josef Novák a dodal: „Naší snahou je přispět ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji. Dalšími ekologizačními akcemi se nám daří nadále snižovat hlavně emise prachu, síry a dusíku. Ekologie je pro nás priorita, a to nejen kvůli stále přísnějším evropským předpisům.“

Velká část investic skupiny Veolia byla podobně, jako v předchozích letech, použita na ekologizaci kotlů velkých energetických zdrojů. V uplynulém roce byly dokončeny a uvedeny do zkušebního provozu další významné projekty zaměřené na snižování emisí, jako je „Odsíření kotle K14 v Elektrárně Třebovice“ a „Denitrifikace kotlů K1 a K2 v Teplárně Karviná“. Dále probíhaly přípravné práce na projektech zaměřených na plnění požadavků vyplývajících ze směrnice o průmyslových emisích ve spojení s obnovou zdrojů v Karviné, Ostravě a nově také ekologizací v Teplárně Olomouc a Přerov. Díky dokončeným ekologickým projektům a projektům před dokončením se zlepší ovzduší na Ostravsko-Karvinsku. Množství vypouštěných emisí oxidů dusíku se ročně sníží minimálně o 577 t tun a oxidů síry minimálně o 1 604 tun. Dojde také ke snížení vypouštění tuhých znečišťujících látek o více než 49 t ročně.  Po ukončení realizace projektů budou zdroje splňovat nejpřísnější emisní limity platné v rámci směrnic Evropské unie.

Vedle ekologizace zdrojů byly investice vynaloženy na obnovu a modernizaci vybraných technologických zařízení. Díky tomu se zvýší spolehlivost a efektivita výroby. „U rozvodů tepla a předávacích stanic očekáváme, že se díky těmto investicím zvýší účinnost a spolehlivost dodávek tepla. Rekonstrukce předávacích stanic pak pozitivně ovlivní kvalitu dodávek tepla a teplé vody. Nově vybudované domovní stanice zlepší regulaci ústředního topení a kvalitu přípravy teplé vody,“ uvádí Veolia.

Nejvýznamnějšími projekty, realizované na jednotlivých regionech, byla například modernizace úpravy napájecí vody pro stávající parní kotle, která se uskutečnila v rámci projektu „Využití odpadního tepla v soustavě CZT Olomouc“. V Elektrárně Třebovice byla provedena generální oprava elektrostatického filtru kotle K4. V Teplárně Přívoz byla provedena rozšířená generální oprava turbogenerátoru TG9 spojená s výměnou výstupního parovodu.  A dále na všech soustavách CZT pokračovaly obnovy komponent, například byla vyměněna část sítě DN600 v Havířově popř. rektifikovaná část sítě DN600 v Karviné.

Zajímavé projekty byly uskutečněny i pro průmyslové zákazníky, z nichž můžeme uvést zahájení spolupráce s Evropským distribučním centrum pro výrobu asfaltu v Krnově, případně napojení nového zákazníka v průmyslové zóně Dukla v Havířově firmy Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.

Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s., člen skupiny Veolia Energie v ČR, také dokončila v roce 2016 druhou etapou rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci systému zásobování teplem v lokalitě Neředín v Olomouci. Vybudováno bylo 36 horkovodních předávacích stanic, které byly napojeny horkovodními přípojkami o celkové délce 1 616 m. Tento dvouletý projekt rekonstrukce a modernizace soustavy zásobování teplem formou výstavby nových horkovodních přípojek a objektových stanic získal v roce 2016 od Teplárenského sdružení České republiky ocenění „Křišťálový komín“ za projekt „Zvýšení komfortu zákazníků při dodávce tepla v Olomouci“.

Naše voda, logo Veolia

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka