Inventuru vodohospodářské infrastruktury hlavní hygienik nenařídil

16. února 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

zarostlé potrubí IMG_8393

Není pravda, že by nyní Česko čekala obří inventura vodovodního potrubí. Informuje o tom deník Právo s tím, že podle ministerstva zdravotnictví má jít jen zřízení pracovní skupiny, jejímž cílem je provést především legislativní inventuru.

„Skupina si dala za cíl provést jakousi inventuru nastavených legislativních a provozních pravidel na jednotlivých úrovních přípravy pitné vody. Pak vyhodnotí efektivitu používaných postupů a pravidel s ohledem na zkušenosti z proběhlých havárií,“ řekla Právu Štěpánka Čechová, mluvčí resortu zdravotnictví. „Chceme dále připravit co nejrychlejší aplikaci norem nové evropské směrnice na jakost pitné vody, která přináší také požadavek na zavedení tzv. monitorovacích programů, jejichž cílem je ověřovat, že dodávaná voda splňuje v daných odběrových místech jednotlivých úrovní přípravy pitné vody požadavky na kvalitu,“ upřesnil hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Pracovní skupina jednala poprvé 25. ledna a její práce bude dlouhodobá. „Vše se děje v reakci na opakované závady v dodávce pitné vody, z nichž některé měly dopady na zdraví obyvatel,“ dodal Valenta.

Zdroj: Právo, ilustrační foto archov Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace