Intenzivní hospodaření v okolí Želivky poškozuje kvalitu vody

3. července 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

mapička LFA

Ačkoli je vodní nádrž Švihov/Želivka hlavní zásobárnou pitné vody pro Prahu a oblast Švihov je zařazena do kategorie neúrodných oblastí, zemědělci v okolí stále intenzivně hospodaří. Upozorňuje na to ve svém bulletinu Svaz marginálních oblastí (SMO) ČR.

Svaz v bulletinu zveřejnil snímek z května letošního roku (ilustrační foto), který dokládá více než 95 procentní zornění zemědělské půdy. „Ukazuje se, že místním zemědělcům se i přes stávající sazby podpor a kompenzaci a nastavena protierozní opatřeni díky příznivým místním podmínkám vice vyplácí hospodařit na orné půdě než na trvalých travních porostech,“ komentuje situaci SMO.

V praxi to podle svazu znamená, že současná kategorizace začlenění půd do produkčních a neúrodných oblastí není nastavena správně.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině