Institut pro politiku a společnost pořádá debatu ze série ekologických témat

31. května 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

„Bez vody nežiju“ je motto debaty, která proběhne 14. června od 18:00 na palubě lodi (A)void Gallery kotvící na náplavce v těsné blízkosti Železničního mostu. Informovala o tom dnes Miroslava Vitásková za organizátora akce.

Problém nedostatku vody, dříve tak příznačný pouze pro země vzdálené daleko na jih, se začíná plíživě projevovat i u nás. Dlouhodobá sucha, vyschlá koryta řek a popraskaná půda se stali součástí letních měsíců. Některé obce loni pocítily nedostatek pitné vody a některým továrnám hrozilo zastavení výroby. Mezi priority vládního kabinetu proto patří zavádění opatření, která by českou krajinu lépe ochránila před klimatickými extrémy, protože se počítá s tím, že podobný trend bude pokračovat i v dalších letech. Musí se změnit způsob hospodaření u zemědělců a lesníků na zemědělské a lesní půdě, klíčové je i  zavádění opatření, která by pro suchá období udržela vodu v krajině. Sucho může mít veliký socioekonomický dopad.

Voda bude v blízké budoucnosti patřit mezi nejcennější komodity na naší planetě, hovoří se dokonce o tom, že 21. století bude stoletím vody. Klimatické změny, které naši planetu dle vědců zasáhnou, povedou k tomu, že polovina zemského povrchu bude postižena katastrofálním suchem. Důsledkem pak bude hlad, masová migrace a zejména války o vodní zdroje.

Co nás čeká letos? Jak lze sucho a nedostatek vody dlouhodobě zlepšit a jakými prostředky? Jak se vyhnout válkám o vodu? Má Česká republika konkrétní hydro-diplomacii?

V panelu zasednou:

Richard Brabec, ministr životního prostředí
Jan Daňhelka, náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu
Bohumír Janský, geograf a hydrolog, Přírodovědecká fakulta UK
Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy
Ladislav Satrapa, vedoucí katedry hydrotechniky, Fakulta stavební ČVUT

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace