Inspektoři ČIŽP uložili obecní firmě Provozní Nový Malín pokutu za nelegální nakládání s odpady

12. března 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

odpady ČIŽP Provozní Nový Malín

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Olomouci uložili pokutu 150 tisíc korun stavební společnosti Provozní Nový Malín s.r.o., jejímž zřizovatelem je stejnojmenná obec na Šumpersku. Informovala o tom Jana Jandová z tiskového oddělení ČIŽP.

Firma se při své činnosti dopustila porušení zákona o odpadech. „Nelegálně použila 120 tun směsných stavebních a demoličních odpadů, které obsahovaly například betony, cihly a omítky, k výstavbě nové polní cesty, kterou budovala v katastru Nový Malín pro obec. K nakládání s odpady na těchto pozemcích však neměla od příslušného stavebního úřadupovolení,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Při další stavební akci obce – tentokrát krajským úřadem povolené revitalizaci pískovny Nový Malín –  předala firma Provozní Nový Malín obci k realizování terénních úprav celkem 1710 tun odpadní zeminy, aniž by však provedla povinné analýzy chemického složení. „Vzorky, které nechali inspektoři z těchto terénních úprav odebrat, prokázaly přítomnost nebezpečného azbestu a také nadlimitní hodnoty pro polyaromatické uhlovodíky a olovo. Zemina s překročenými hodnotami neměla být k terénním úpravám vůbec předána,“ konstatoval Pallós a doplnil, že firma také více než šest měsíců nevedla evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Při stanovení výše sankce inspektoři vzali v potaz, že se jednalo o poměrně významné množství odpadů. Protiprávním nakládáním s nimi bylo ohroženo životní prostředí. Společnost Provozní Nový Malín se proti pokutě odvolala, Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci potvrdilo.

Zdroj a foto: ČIŽP

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony