Informace k provozu kempu Radava jsou na stránkách Povodí Vltavy

30. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

kemp Radava - červen 2016 - IMG_2489

V zájmu zachování nerušené dovolené rekreantů zajistí ve stávající rekreační sezoně dočasně provoz kempu Radava na Orlické vodní nádrži státní podnik Povodí Vltavy. Potvrdil to generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zajistit veškeré nezbytné náležitosti související s předmětem nájmu od minulého nájemce kempu Radava, přistoupil totiž státní podnik Povodí Vltavy ke zrušení výběrového řízení na nového provozovatele tohoto kempu s tím, že zajistí vlastními silami jeho provoz po dobu letošní rekreační sezóny. Tento postup zvolil státní podnik Povodí Vltavy proto, že považuje za prioritní zajistit rekreantům oblíbeného kempu nerušený průběh letošní dovolené, zejména v letních měsících.

Veškeré informace k provozu kempu Radava proto naleznete na internetových stránkách Povodí Vltavy: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/kemp-radava

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová (kemp Radava)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství