Informace Povodí Ohře: Cena povrchové vody v roce 2017

Aktualizováno 29. září 2016 | Rubrika: Voda a naše peněženka , Vodovody a kanalizace

061220133129

Začátkem srpna 2016 Povodí Ohře přineslo informaci o možném skokovém nárůstu ceny povrchové vody. Příčinu je třeba hledat v oblasti legislativního chaosu v problematice podpory obnovitelných zdrojů elektrické energie. „Situace se vyvíjí a posouváme se k pozitivnímu výsledku,“ uvádí pro své klienty Povodí Ohře.

„Přiznání podpory výroby obnovitelné elektrické energie není stále zcela vyřešeno, ale současný stav umožňuje státnímu podniku Povodí Ohře konstatovat, že není nezbytné zvyšovat skokově cenu povrchové vody na rok 2017. Podpora výroby elektrické energie má u státního podniku Povodí Ohře přímý dopad do výše ceny povrchové vody,“ sdělil mluvčí podniku Jan Svejkovský.

Oprávněné náklady na správu povodí a správu vodních toků převyšují tržby za odebranou povrchovou vodu. Rozdíl je hrazen z přijaté podpory obnovitelných zdrojů energie. Pro udržení řádné péče o státní vodohospodářský majetek by při nepřiznání podpory muselo dojít k výraznému navýšení ceny povrchové vody. „S ohledem k průběžným pozitivním informacím státní podnik Povodí Ohře sděluje, že vývoj ceny povrchové vody bude v roce 2017 obdobný jako v předcházejících letech. Oproti roku 2016 bude cena povrchové vody zvýšena přibližně o 5 %. Jistá je zde i vazba na cenu vodného,“ uvádí Svejkovský.

Vodárenské společnosti budou muset včas rovněž reagovat na fakt, že povrchová voda nezdraží o avizovanou cca 1 Kč za metr krychlový, ale o cca 0,23 Kč za metr krychlový.

Naše voda

Související rubriky: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace