II. Děčínský dialog o vodě představil projekty zadržování vody v krajině

15. listopadu 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

Den vody - IMG_8588

V české společnosti roste zájem o opatření, která dokáží účelněji zadržet vodu v krajině, a to jak na straně politiků, tak v případě laické veřejnosti. Konstatovali to účastníci letošního II. Děčínského dialogu o vodě, který se uskutečnil minulý týden v sídle Magistrátu města Děčín.

Akci pořádal Spolek Aquarius-Vodnář (SAV) a odbor životního prostředí Děčína. „Roční perioda od minulé akce naznačuje jistý nárůst zájmu o problematiku neutěšených vodních poměrů u nás, což vyplývá z letošní větší různorodosti návštěvníků,“ podotýká předseda SAV Petr Vít.  Jako jednoznačně pozitivní lze podle něj také hodnotit spolupráci jednotlivých přednášejících, kteří svými příspěvky přispěli k atraktivitě programu.

Ten nabídl i prezentaci dvou zajímavých projektů pro města, obce i pro území mimo ně. Šlo o infiltraci srážkových vod do vod podzemních a její následné využití, které představil Výzkumný ústav vodohospodářský (VÚV) T.G. Masaryka, a metody eliminaci eroze půdy se současnou ochranou před povodněmi (Sweco, Hydroprojekt a.s.). Aktuální informace o připravovaných dotačních titulech ministerstev životního prostředí a zemědělství k zadržení vody v krajině a omezení plýtvání vodou prezentoval portál Naše voda jakožto opatření, která vycházejí z priorit, které si klade za cíl nadrezortní pracovní skupiny Voda/sucho.

Podle Víta hodlá Děčínský dialog o vodě i nadále téma vody a vodních poměrů v ČR připomínat a vytvořit každoroční tradici tohoto setkání.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině