Hydrologická situace v povodí Labe

25. dubna 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

240320132481

Ukazatel pro „sucho“ Q355 je na území státního podniku Povodí Labe podkročen ve 2 profilech, a to na Malém Labi  a Třebovce. Uvádí to aktuální hydrologická situace v povodí, kterou dnes zveřejnila mluvčí podniku Jana Burianová.

Průtoky ve vodních tocích lze pro toto období charakterizovat jako podprůměrné převážně na hodnotách 30 – 50 % dlouhodobého normálu pro měsíc duben.

Aktuálně jsou výrazně nižší hladiny u VD Rozkoš a VD Seč. U VD Rozkoš chybí do zásobní hladiny 1,3 m (naplněnost zásobního prostoru 81%) a nádrž se plní rychlostí cca 3 cm/den. U VD Seč chybí do zásobní hladiny 1,33 m (naplněnost zásobního prostoru 85%), odtok z nádrže je 0,5 m3/s a nádrž se plní rychlostí cca 4-5 cm/den. „U ostatních VD je situace v tuto chvíli uspokojivá. U některých dalších nádrží je sice naplněnost zásobního prostoru nižší, ale volné objemy jsou relativně malé a postupně se doplňují,“ uvádí zpráva.

Vzhledem k aktuální situaci se podle odborníků Povodí Labe problematické jeví doplnění objemů na VD Rozkoš a VD Seč, kde v případě pokračujícího suššího období může dojít k omezení rekreačních funkcí nádrží.

„Na základě konzultací s ČHMÚ a hydrogeologickými společnostmi v našem regionu lze konstatovat, že hladiny podzemních vod stagnují, popř. vykazují pomalejší nástup oproti předešlým letům. Obava, že nízkou dotací zásob podzemních vod nedojde k dostatečnému naplnění kolektorů v letošním roce, je tedy vzhledem k minimálním zásobám vody ve sněhu oprávněná,“ konstatuje zpráva.

Zdroj: Povodí Labe

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině