HYDROCONNECT – Rybí přechod vyrábějící elektřinu

Aktualizováno 23. listopadu 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

hydroconnect

Jednou z cest, jak propojit využití energie z proudící vody s ochranou životního prostředí, respektive s podporou migrace ryb, představuje dvojitá šneková turbína s otočnou rourou HYDROCONNECT. Uvedená technologie byla tento týden prezentována na semináři o rybích přechodech.

Jde o řešení, které získalo Rakouskou státní cenu v oblasti životního prostředí a klimatu v roce 2015. Právě v Rakousku již také několik malých vodních elektráren umožňující migraci ryb po i proti proudu existuje, jedna z nich je elektrárna Retznei na řece Sul ve Štýrsku (na ilustračním foto).

Mechanická účinnost šnekové turbíny HYDROCONNECT dosahuje až 90 procent, po odečtení mechanických ztrát 65 až 70 procent. Průměr šneku se řídí podle charakteru vodního toku tak, aby zařízení vyhovovalo Rámcové směrnici EU pro vodní politiku. Projektuje se proto zvlášť pro každou lokalitu, přičemž buben může mít průměr až 4 metry, což umožňuje obousměrnou migraci ryb o délce až 170 centimetrů. Šneková turbína zvládá množství vody od 0,2 kubíku za vteřinu do 5 kubíků za vteřinu a výšku spádu od 2 do 20 metrů. Účinnost migrace ryb byla přitom prověřena Ústavem hydrobiologie a managementu vod z vídeňské zemědělské univerzity BOKU. Ústav přitom došle ke třem závěrům, a to:

–  žádné poranění ryb při výstupu i sestupu šnekovou turbínou HYDROCONNECT

– potvrzena funkčnost migrační pomůcky pro charakteristickou ichtyologickou cenózu toku Jeznitz

– šneková turbína HYDROCONNECT je velmi vhodná pro poproudovou migraci ryb

Další informace na: http://www.hydroconnect.at/

Naše voda, foto HYDROCONNECT

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nejčtenější, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství