V hrázi Jordánu se začalo vrtat

16. července 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Rybářství a rybníkářství

DSCN7133

V noci na dnešek byla na návodní stranu hráze táborského rybníku Jordán instalována za pomoci jeřábu vrtná souprava a byl proveden první ze dvou plánovaných vrtů. O postupu revitalizace rybníku informovala dnes táborská radnice.

Ve 14m narazili vrtaři na skálu. V noci 17.7. bude vrtná souprava přemístěna k provedení druhého vrtu. Opět bude mezi půlnocí a 03.00 přerušen provoz na hrázi. „

„Řidičům, kterých se přesto omezení dopravy dotkne, se omlouváme. Sondy nám napoví, z jakého materiálu a jak je strukturováno těleso hráze. Podle výsledku pak bude připravena realizační dokumentace zpevnění paty hlavní hráze Jordánu,“ uvedla radnice.

K 30. červnu 2013 bylo vytěženo ze dna Jordánu 90 730 metrů krychlových sedimentu, odvezeno na skládku bylo k témuž datu 62 789 kubických metrů sedimentu. Kubatura plánovaná rozpočtem akce činí 259 000m3.

Byla zahájena sanace svahu pod sladovnou, který se zbortil při červnových povodních. Pokračují práce na rozebírání, resp. snižování koruny dnes již bývalého provizorního přehrazení a jeho celkové zmenšení, začínají se vytahovat larseny zapuštěné do dna nádrže.

Jednoznačnou prioritou pro nejbližší období jsou práce na štole. Ty musí být dokončeny do poloviny října, aby bylo možno zajistit přívod vody do sádek. Po dobu stavby výpustních zařízení musíme udržovat sedimentační hrázky v dolní polovině Jordánu a nelze těžit sediment v místech, kde z tohoto důvodu dnes stále stojí voda.  Ve chvíli, kdy bude výpustní zařízení dokončeno, bude moci voda průběžně protékat Jordánem korytem a bude odtěžen sediment z dosud úmyslně zavodněných míst. Po dokončení výpustí bude možno nasadit větší množství techniky v rámci 2. etapy projektu, jejímž základem je odstranění sedimentu ze dna dolní poloviny nádrže.

Zdroj: Město Tábor, ilustrační foto město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství