Hráz na Jordánu nevydržela velkou vodu a znovu praskla

Aktualizováno 2. června 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

ilustrační foto

V neděli, zhruba v 9.30, došlo k opětovnému protržení provizorního přehrazení táborskéo rybníku Jordánu. Množství přitékající vody z povodí bylo a stále je takové, že voda naplnila všechny retenční kapacity v povodí. Uvedlo to město Tábor, které provádí nákladnou revitalizaci Jordánu.

Hráz praskla už o Vánocích, kdy nevydržela nápor vody.

U řady rybníků v povodí kolem Borotína a Liderovic přetéká přes hráz. Vyloučit nelze ani jejich protržení. Košín i Malý Jordán přetékají přes přeliv, na komunikaci u hráze Malého Jordánu teče cca 50cm vody. Chatky jsou pod vodou, lidé byli evakuováni. Voda u provizorvního přehrazení přes otevřená výpustná zařízení i prokopání připraveného obtoku přetékala přes korunu hráze a nebylo v ničích silách tomu zabránit. Beztlakovou štolou, kde je odtok přiškrcen odtéká cca 2,5m3/sec. Přitéká však odhadem dost přes 10m3/sec.

Zdroj: Město Tábor

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství